Veikala atrašanās vieta 

Dīķa iela 44, Rīga, Latvija

(3.stāva, 314.kabinets)

Lūdzam savlaicīgi saskaņot apmeklējuma laiku pa telefonu

+371 20232322

Elektro transports